Regulamin Newsletterów Outriders

Obowiązujący od 25 maja 2018 r.

Obowiązujący od 25 maja 2018 r.

 1. Regulamin określa zasady otrzymywania informacji w ramach list mailingowych Spółki Outriders, obejmujących listy: newsletter Brief i newsletter Wachlarz (dalej: Usługi).
 2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość.
 3. Usługi świadczone są przez Outriders Spółka not-for-profit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Outriders) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Tomasza Nocznickiego 23/69, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694552, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 1182154263 oraz numer statystyczny REGON 368400786, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych.
 4. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i bezterminowe oraz nieodpłatne.
 5. W celu świadczenia Usług Outriders pozyskuje od osób zainteresowanych (dalej: Użytkownicy) imiona i adresy e-mail. Dodatkowo, jeśli osoba zainteresowana poda swoją datę urodzenia, pozyskiwana jest także i ta informacja w celu przesyłania niespodzianek urodzinowych.
 6. W ramach Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysyłane są następujące informacje:
  1. w przypadku newslettera Brief – informacje ze świata, a także o działaniach podejmowanych przez Outriders,
  2. w przypadku listy newslettera Wachlarz – informacje tematycznie związane z treściami publikowanymi w Serwisie Wachlarz.pl oraz o działaniach podejmowanych przez Outriders.
 1. Informacje, o których mowa w ust. 5, wysyłane są:
  1. w przypadku newslettera Brief – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
  2. w przypadku listy newslettera Wachlarz – nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 1. Zamówienie Usług następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
  1. podanie imienia i adresu e-mail Użytkownika w odpowiednim formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Outride.rs i Wachlarz.pl
  2. wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji w ramach danej listy poprzez kliknięcie na przycisk „Zapisz się”,
  3. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanym przez Outriders mailu, powodujące dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy adresatów danej Usługi.
 1. Osobie, która zawarła z Outriders umowę na odległość w ciągu 14 dni przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. W celu odstąpienia od umowy prosimy o przysłanie wiadomości zawierającej oświadczenie wraz z danymi osoby podanymi podczas zamawiania Usługi:
 1. w przypadku newslettera Brief na adres [email protected],
 2. w przypadku newslettera Wachlarz na adres [email protected].
 1. Rezygnacja z danej Usługi możliwa jest także poprzez kliknięcie w link rezygnacji w stopce mailingu lub poprzez wysłanie wiadomości
 1. w przypadku newslettera Brief na adres e-mail: [email protected],
 2. w przypadku newslettera Wachlarz na adres [email protected].
 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych, modyfikacji i usunięcia danych dostępne są w Polityce Prywatności Outriders.